บริษัท สหรุ่งโรจน์เจริญมั่นคง จำกัด

         คือ ผู้ผลิตออกแบบและจำหน่ายพาเลทไม้ ลังไม้ ไม้รองสินค้าตามแบบ
ที่ลูกค้าต้องการ  เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2542  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทฯมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพาเลทไม้และลังไม้ ให้ตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า   วัสดุไม้ที่ใช้ประกอบสินค้าผ่านมาตรฐาน  ISPM15 และ IPPC ปราศจากแมลง และ มีใบรับรอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้แพ็คส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทฯมีทีมที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการผลิตและออกแบบ     ปัจจุบันสามารถผลิตจำหน่ายพาเลทไม้และลังไม้ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งบริษัทคนไทย และบริษัทต่างชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่ไว้วางใจสินค้าของเรามาโดยตลอด

     

 ข่าว/กิจกรรม  สินค้าของเรา