มาตราการป้องกัน Covid-19 (รอบ2)


ในขณะที่ Covid-19 กลับมาระบาดอีกรอบ ทางบริษัทต้องเตรียมมาตราการรับมือ โดยการเรียกประชุมพนักงานชี้แจงพื้นที่เสี่ยงและวิธีป้องกันตัว
อีกทั้งพ่นคอลีนเข้มข้นสูงตามพื้นที่ทำงาน รถบรรทุก และบ้านพัก เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า